Max poäng: 300, godkänd: 100 poäng. Över  200 poäng fetmarkerade.

2018 -
HUND: E. U. POÄNG:
Cherberos Blixtra Austrian High Spirit Agent Aik Freak Le Chics Azurill  216
Mac Khalahann's Hjax Mac Khalahann's Chaiko Epice Des Flammes De L'espoir  243

UPPDATERAD

16/10 ~ Bokhyllan

  SKK

  sbk

afb

rhh

NW3

Sponsorer

pondus        carrier        nuts        trik        rau

 

 RG               folksam               working

                

 

 

Camilla Jönsson, Snesudden 618, 960 32 Snesudden      camilla@brukshundar.se