Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/brukshundar.se/public_html/templates/brukshundar/functions.php on line 174

Ur tidningen Hundsports rasspecial i nr 3 1998

Dobermannen är en sportbil i hundformat. Linjerna är formfulländade och prestandan hög. Motorn är stark och farten kan drivas upp maximalt. Men bra däck, god väghållning och inte minst en skicklig förare är förutsättningar som aldrig får åsidosättas. Kör man av vägen med en Dobermann riskerar kraschen att bli fatal.

Dobermannen har en utstrålning som kan få skinnet att knottra sig. Den är ett av de främsta exemplen på reslighet och elegans i kombination med kraft och muskler, alltsammans förpackat i stram hud och kort, glänsande päls vars gnistrande lyster understryker intrycket av styrka och hundraprocentigt välmående. Den är stilig, den är ståtlig-den är rent av oemotståndlig.

ETT TIDSKRÄVANDE PROJEKT…….

Bland annat därför kan det gå riktigt tokigt för Dobermannen. Många känner sig kallade, men få är utvalda och det räcker inte med att vara fascinerad av utseendet för att vara ett lämpligt ägarämne. Ett lyckat hundköp fordrar insikt om en brukshunds behov och vilka krav den ställer på tillvaron. Dobermannens yttre är ett plus i kanten, det utgör grädden på moset, men får aldrig vara enda bevekelsegrunden i rasvalet. Glöm alltså tanken på Dobermannen som accessoar till märkeskläder och stilmöbler. Ta istället fram den gamla varma jackan och de fodrade stövlarna för ett liv med Dobermann handlar om timmar i skog, mark och på appellplaner.

Dobermannen är en arbetskrävande hund. Den vill jobba, den måste få jobba, för att bli harmonisk. Nyckeln till en lycklig och lydig hund heter träning och meningsfull sysselsättning i riklig mängd. Därtill vill den ha mycket motion. Ett par timmar om dagen behöver den få röra sig. Med fördel kan man variera skogspromenader med cykling, jogging och eventuellt simning. Rasen är stor och snabb nog att kunna följa med på ridturer. Vuxen och vältränad orkar Dobermannen i det närmaste hur mycket som helst. Det låter sig inte göras att trötta ut den enbart genom fysisk ansträngning. Tvärtom, ju mer man motionerar hunden, desto mer pockar den på.

ENVISHET OCH UTHÅLLIGHET HOS ÄGAREN ETT MÅSTE……..

Förutsättning 1 för en seriös Dobermannägare är med andra ord tid. Som förutsättning 2 skulle man kunna framhålla förmågan att vara en aktiv och trovärdig flockledare, envis, uthållig och försedd med en stor portion humor. Det är bra att vara lite "fighter", och inte låta sig nedslås av motgångar. För de kommer! En växande Dobermann sätter gärna sin ägare omsorgsfullt på prov. Den är otroligt aktiv, utan att vara illvillig, och all tid som husse eller matte inte ägnar åt den, aktiverar den sig själv. Det ska sägas på en gång: en Dobermann kan vara mycket påhittig i det avseendet! Tyvärr händer det att valpköpare inte förrän hunden har blivit en riktig pina drar sig till minnes de varningens ord uppfödaren försökte inpränta innan affären var ett faktum.

Det inträffar emellanåt att misslyckandet blir kapitalt och den en gång så entusiastiska valpköparen inte nog snabbt kan bli av med sin hund. Ofta, som med alla aktiva och krävande raser, är det företrädesvis årsgamla hanhundar som söker nya hem. De är i regel glada slynglar som fordrar ansenliga portioner tid, lika mycket kärlek, en stor skopa ovett och massor av uppfostran- sedan blir också de trevliga hundar. De som i vuxen ålder är mest framstående mentalt är inte sällan de som varit mest energiska som unga.

Därmed inte sagt att omplaceringar är någon lätt sak, allra minst för Dobermannen som i hög grad fäster sig vid sin familj och inget hellre önskar än att förbli den trogen. Hyser man redan innan valet av ras minsta tvivel om huruvida man har möjligheter att göra en Dobermann rättvisa, då ska man köpa en annan hund. Självrannsakan är nödvändig.

UPPFÖDARENS ROLL…….

Dobermannen är ingen ras som rekommenderas för den oerfarne, men inte alla uppfödare säger kategoriskt nej. Förstagångshundägaren har stundom en fördel: han/hon lyssnar på sin uppfödare och är mottaglig för råd och anvisningar. Lika väl som medvetenheten om hundens egenskaper måste vara uppenbar hos den blivande Dobermannägaren, kan det inte nog poängteras vilket ansvar som å andra sidan vilar på uppfödaren. Arbetet är inte avslutat i och med att valparna flyttar hemifrån, det är istället då det verkligen tar sin början. I perioder, t ex runt hundens könsmognad, upplever många att de har snudd på dygnet-runt-jour.

Eftersom en bra uppfödare utgör ett stöd i vått och torrt, är det klokt att se till att en god kontakt etableras redan från början. Tidvis har det varit lätt att sälja Dobermannvalpar (förutsatt att inga krav ställs på köparen vill säga), vilket lockat en del mindre nogräknade valpproducenter att försöka fylla på plånboken. SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN rekommenderar uppfödare vars avelsdjur uppfyller vissa minimikrav. Klubben kan visserligen inte garantera att alla valpar är praktexemplar men utsikten att få en hyfsad hund är god.

DOBERMANN OCH MYTERNA…….

För många människor utgör Dobermannen inkarnationen av en livsfarlig, blodtörstig vakthund. I litteratur såväl som film eldas denna inställning under. Utseendemässigt "gör" den sig på vita duken. Därtill syns det att den är snabb- ingen filmhjälte springer ifrån en Dobermann.

En annan anledning är den seglivade och väl befästa föreställningen om Dobermannens skarpa mentalitet som kan härledas ända från 1900-talets början. Dobermann av idag är dock en civiliserad hund med samarbetsvilja och socialt sinnelag. Dessvärre har förändringen gått många förbi. Envisas populärkulturen med att framställa Dobermannen som en fyrbent demon får det självklart följder. Det är inte ovanligt att omgivningen reagerar negativt redan på den lilla Dobermannvalpen, för att inte tala om vilken effekt en vuxen hund kan ha, det är sällan någon kommer fram och vill klappa.

Ofta lockas mindre lämpliga spekulanter till rasen, och då gäller det verkligen för uppfödarna att säga nej och vägra sälja valpar om hunden endast ska fungera som "värsting". I annat fall binder man bara ännu mer ris till den börda av misstro och fientligt bemötande som Dobermannen redan har att bära.

DOBERMANNENS SINNELAG…….

för att få en bild av den ideala mentaliteten är standarden till ledning. Där sägs: "Dobermannen ska till sin karaktär vara vänlig och fredlig. Den är mycket trogen sin familj och barnkär. Eftersträvansvärt är måttligt livlig temperament, samt måttlig skärpa och retningströskel". Målmedveten avel har tonat ned den utpräglade skärpan som hundarna hade i början av 1900-talet, och dagens hundar närmar sig standardens ideal. Dagens svenska Dobermann har något låg skärpa, försvarslust och dådkraft. Strax under 50% av de prövade hundarna godkänns i korningens mentaldel. Det märks ett ökat intresse från uppfödarna att deras avkommor MUH-beskrivs. För snäll kan Dobermannen däremot aldrig bli, eftersom tålamod och fördragsamhet har sitt ursprung i självsäkerhet och pondus. En Dobermann med bra mentalitet behöver inte demonstrera sin styrka genom tesen "anfall är bästa försvar".

DOBERMANN OCH VAKTINSTINKT……..

Även om avel och utveckling satt sin prägel på Dobermannen är den ur flera aspekter sitt ursprung troget. Inte minst när det gäller försvarsinstinkten. En Dobermann har kontroll på omgivningen, det ingår i rasens livsuppgift att slå larm och skulle hus och hem hotas är den en pålitlig försvarare. Det kommer inga objudna besökare till ett hus där en Dobermann väntar. Däremot ska hunden vara öppen och glad när välkomna gäster stiger över tröskeln. Hunden med bra mentalitet vågar stå på sig även i en situation som fordrar verkligt mod. Generellt kan man säga att Dobermannens vaktinstinkt sällan är något som behöver uppmuntras, den finns där ändå. Stoppar man inte sin hund i tid blir den gärna förtjust i att höra sin egen stämma

Omgivningens reaktion på en ung (de är inte mentalt fullvuxna förrän vid 3 års ålder), lite osäker Dobermanns första försök att imponera kan skapa ett beteendemönster som sedan är svårt att bryta. Unghunden som kommer på hur lätt det är att skrämmas tycker sig ha dragit en verklig vinstlott- det krävs inte mer än hög röst och våldsamma kast i kopplet för att motståndaren ska vika undan. Upplevelsen, kanske i kombination med ett trist liv, kan egga hunden att raffinera metoderna. Ett aggressivt koppelbeteende kanske kan accepteras hos en dvärghund men hos en Dobermann ser det mycket illa ut.

DOBERMANN MED ANDRA HUNDAR………

Även om Dobermannens relation till människor är okomplicerad så kan förhållandet till andra hundar var mer intrikat. Hanhundsilska, som bottnar i en dominant läggning, är vanligt. Motion i kvarterets rastgård är inte att rekommendera eftersom Dobermannhanen gärna vill förvissa sig om att de andra herrarna i hagen förstår vem som är boss. Med småhundar kan det fungera, inställningen är gärna lätt nedlåtande, Dobermannen uppträder snudd på snorkigt och negligerar dem, medan en jämbördig motståndare upplevs som mer provocerande.

Flera hanhundar i samma familj är inte att rekommendera. Dobermanntiken är i allmänhet mer avspänd och går gärna på promenad med andra hundar, också de av samma kön. Lite tillspetsat kan man tycka att som flockledare är det ägaren som bestämmer när det ska slåss, men i synnerhet för en vuxen hanhund är det en ordning som är svår att acceptera. För ägaren gäller det ibland att ha ögon i nacken……

Däremot ska en Dobermann i arbete ha förmågan att helt koncentrera sig på den tilldelade uppgiften. Ett exempel är lydnadsprovets platsliggning där varje önskan om att visa sig störst, bäst och vackrast ovillkorligen sätts åt sidan. Det är förnuftigt att redan i tidig valpålder presentera Dobermannen för hundar av varierande raser. Positiva upplevelser av hundkompisar kan den inte få för mycket av.

DOBERMANN SOM BRUKSHUND.......

Som brukshund är rasen användbar i de flesta sammanhang. även om hunden varken mår bättre eller sämre av att tävla på t ex bruksprov kan målet vara en bra morot för ägaren att motivera till vidare slit de gånger träningen känns motig. Vill man ta sig till SM går det förmodligen fortare och lättare med en Schäfer. Om man emellertid låter dressyren ta lite tid, hittar de rätta metoderna och biter ihop det första strävsamma året, då blir Dobermannen en suverän hund att arbeta med och kan i hundsportsammanhang ta sig snart sagt hur långt som helst. Men det gäller att knäcka koden för hur samarbetet ska bedrivas- Dobermannen är smart och torde, enligt de egna fansen, som ingen annan ras lägga ner energi på att slippa göra det som ägaren säger. Brister i ledarskapet kan bland annat ta sig uttryck i total nonchalans mot husse eller matte.

Alla bruksgrenar är möjliga för Dobermannen. Spår är det vanligaste valet, och flera ekipage har nått imponerande resultat. Rapport passar fint eftersom Dobermannen springer både fort och gärna. Framgångarna i sök visar tydligt att en Dobermann tycker om människor. Skydds domineras stort av Schäfer, men många Dobermannägare ligger i hårdträning med sina hundar. Inom Dobermannrasen finns flera hundar med lydnadschampionat, brukschampionat, och flera är godkända tjänstehundar. Rasen lämpar sig mindre bra som bevakningshundar då den korta pälsen inte ger tillräckligt skydd i vårt klimat. Flera är ändå utbildade och kontrakterade bevakninghundar inom hemvärnet. Vidare hittar vi Dobermannen som mögelhund, eftersökshund och blindledarhund.

Dobermannen är suveränen bland brukshundarna när det kommer till draghundsport. Företrädesvis tävlar de i nordisk stil (hunden drar pulka, föraren åker efter på skidor). Draghundsport med Dobermann garanterar full fart framåt. Hundens benägenhet att dra upp tempot ska man ha i bakhuvudet om familjens barn ska tas ut på tur i snön. Det går fort, ibland för fort i skidspåret. Snabbhet och styrka är de viktigaste kriterierna för drag, och Dobermannen satsar tveklöst allt från stillastående till högsta fart.

Men som ägare gäller det att vara klok och försiktig. All form av kroppsansträngning ska föregås av uppvärmning, att slarva med det är ett misstag som kan få segdragna konsekvenser. Som med flera andra härdiga raser märker inte alltid Dobermannen om den skadar sig. Även med rätt allvarliga blessyrer fortsätter den att springa. Med uppvärmning innan träningspasset kan man undvika en hel del skador.

På dragtävlingar i nordisk stil tävlar Dobermann i en egen klass, klass C. Tyvärr är det inte så många som tävlar i drag med sin Dobermann, och det är synd för där kommer rasen verkligen till sin rätt.

DOBERMANN OCH JAKT…….

Tidigt bör man också stävja Dobermannens lust att jaga, inte sällan slår den ut i full blom vid ettårsåldern, den kan komma från en dag till en annan. Visar hunden tendenser till ett oönskat viltintressekan man inte lägga ner nog med träning för att få bort det. Blir ovanan befäst, vilket är lätt eftersom Dobermannen är snabb och en lyckad harjakt är tillräcklig belöning, kan ovanan vara snudd på omöjlig att få bort.

DOBERMANN OCH SKÖTSEL…..

Tillfredställs Dobermannens krav på aktivering och motion är den i övrigt lättskött. Den tid som andra hundägare borstar och kammar, kan den som har Dobermann ägna åt träning och utevistelse. Emellanåt ser man över sin hund, klipper klorna, rengör öronen och ger den ett bad om så skulle behövas.

DOBERMANN OCH FRAMTIDEN……..

Trots Dobermannens traditionella roll som brukshund skulle rasen tjäna på att upptäckas av fler tävlingsintresserade. Den är uthållig och envis, egenskaper som kan få ägaren att slita sitt hår, men som andra gånger är en tillgång. De kan utgöra just det där lilla extra som gör att hunden söker rätt på ett spår som verkade gå evigt förlorat, som gör att den orkar gå om sin värste konkurrent i uppförsbacken innan mål, som gör att den letar och letar i sökrutan trots att det bara är sekunder kvar……

Dobermannen ställer stora krav på sin ägare- man ska gå in i hund köpet med vidöppna ögon- men den ger valuta för all den tid man lägger ner på den. Samtidigt, i den sanna Dobermannen, bor en hund som vill vara nära, nära sin ägare. Som vill sitta i knät och ligga i sängen under täcket. En hund som aldrig skulle låta sig mutas av en korvbit, utan i vått och torrt är BÄSTA VÄNNEN. Eller som det uttrycktes i en norsk rastidning: "Dobermannen är som en Ferrari, svårkörd- men när handlaget sitter sällan omkörd".

(Observera att texten är inte ordagrant som det står i Hundsport, jag har omarbetat och kortat den så det syns tydligt när texten är "lånad" härifrån till nån annan hemsida).

UPPDATERAD

7/9 ~ Statistik

  SKK

  sbk

afb

rhh

NW3

Sponsorer

    euka   pondus    nutstrik     

 

raul        RG      folksam      working

                

 

 

Camilla Jönsson, Snesudden 618, 960 32 Snesudden      camilla@brukshundar.se