hedda1

SPH1 Red Goblin's X'Hedda
 * 2013 03 25
 HD A, ED UA
 Tänder & bett UA
 
Genomfört MH med 1 på skott
Godkänd i lägre klass spår
Uppflyttad till lydnadsklass 3
Excellent på utställning

 

 SKH3 SPH2 RPH1 Zagal's Ljunior    KORAD SEB(IPO)CH IPO3 Daneskjold Rambo   IPO3 BHP3 DKBCH Halusetha's Bobby
 Charlett Vom Greifenring
 Zagal's Grappa​  Trass Des Deux Pottois
 IPO3 Lei-Anns Peggy
 KORAD SKH2 SPH2 Mallekrafts B'Blizz  Tacco Du Haut De L'Arize  Syborg Du Haut De L'Arize
 Reglisse
 PH SEBCH TJH Blackneck's Garbo  IPO3 Rino Des Deux Pottois
 Charlett Vom Greifenring

 

SYSKON: HD: ED: ÖVRIGT:
Xork B UA MH, SKH1, krypt.
Xcem A UA  
Xa      
Xtra A UA MH, †
Xina A UA MH, SPH2
Xandi A UA Öga UA, MH, SPH1, SKH1

hedda2

 

hedda3

 

 hedda4

 

blizz

Mamma KORAD SKH2 SPH2 Mallekrafts B'Blizz

Klubbar

       afb             rhh             NW3             sbk            SKK

 

uppdaterat

  2020 03 27: Statistik

 pagang

  

Working Dog

Informationen zu den verschiedenen Rassen auf working-dog

  

.

 

mushbarf

eukanubanp

nutro

Trikem

rauh

folksams

Camilla Jönsson, Snesudden 618, 960 32 Snesudden      camilla@brukshundar.se